• ShapeCreated using Figma60 dagers åpent kjøp
 • ShapeCreated using FigmaSikker betalning
 • ShapeCreated using FigmaRetur i butikk

Personvernpolicy

NilsonGroup AB, org. nr. 556192-9315, (nedenfor ”NilsonGroup”, ”vi” eller ”oss”) ivaretar din personlige integritet og etterstreber alltid å beskytte dine personopplysninger på beste måte. Det er vår målsetting å følge til enhver tid gjeldende lover og regler for beskyttelse av personopplysninger, f.eks. personvernforordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) som den også kalles. Vi har som mål å være tydelige og forklare hvordan dine personopplysninger samles inn og behandles av oss og av våre samarbeidspartnere. Vi samler ikke inn eller behandler mer opplysninger enn det vi behøver for å kunne oppfylle dine forventninger og de forpliktelsene vi har overfor deg. Denne policyen hjelper deg blant annet med å forstå hva slags informasjon vi samler inn og hvordan den brukes.

Denne policyen gjelder for alle opplysninger som samles inn via vårt nettsted dinsko.no (nedenfor ”Nettstedet”) og i våre butikker. Policyen, sammen med medlemsvilkårene, gjelder for deg som er Medlem.

Rettslig grunnlag

For at vi skal ha rett til å behandle dine personopplysninger trenger vi et såkalt rettslig grunnlag. Vi behandler dine personopplysninger fordi det er nødvendig for å kunne oppfylle den avtalen vi har med deg som kunde gjennom ditt kjøp eller Medlemskap.

Vi behandler også dine personopplysninger fordi behandlingen er nødvendig for å kunne oppfylle de rettslige forpliktelser som vi er pålagt.

Vi behandler også dine personopplysninger fordi det er nødvendig for formål som angår vår berettigede interesse. Behandlingen baserer seg på en interesseavveining og innebærer situasjoner der vi vil eller må gjøre noe, f.eks. kommunisere med deg eller markedsføre våre produkter og tjenester, som i hovedsak er til vår fordel, forutsatt at det ikke skader dine egne interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter.

Innsamling av personopplysninger

Vi behandler opplysninger som du som kunde selv har gitt oss når du handler på eller besøker Nettstedet vårt, kommuniserer med oss eller når du er Medlem. Personopplysninger som vi behandler, er ditt for- og etternavn, din e-postadresse, ditt telefonnummer, ditt personnummer (i de tilfellene der du har valgt å oppgi dette), din postadresse og din brukerkonto.

Vi behandler ditt personnummer bare når det er nødvendig for å oppnå en sikker identifisering eller hvis det finnes andre viktige grunner. Vi bruker ditt personnummer i så begrenset utstrekning som mulig. De situasjoner der vi kan komme til å behandle ditt personnummer er ved kjøp, når vi behøver å identifisere deg i kundeservicesaker, når du oppretter en medlemskonto, når du ber om informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, ber om at vi retter opplysninger om deg som er feil, ber oss slette eller begrense de personopplysninger vi har om deg og at vi gir deg en kopi av de personopplysningene vi har om deg.

Vi samler inn og behandler opplysninger fra deg når du handler på eller besøker vårt Nettstedet eller våre butikker. Personopplysninger som vi behandler, er opplysninger om dine kjøp og kjøpshistorikk. Vi behandler også dine personopplysninger via ditt valg av godkjenning av våre informasjonskapselinstillinger. Når du er Medlem, benytter vi oss av en ekstern part som holder et adresseregister, for å innhente og oppdatere dine adresseopplysninger. I våre fysiske butikker ber vi deg om å fylle ut navn og telefonnummer når du returnerer en vare. Vi har også kameraovervåkning i visse av våre butikker.

Behandling av personopplysninger

Vi behandler tidligere nevnte personopplysninger for å:

 • håndtere din bestilling/ditt kjøp for å kunne:
 • identifisere deg
 • levere bestilt vare
 • håndtere din betaling
 • bearbeide retur og eventuell reklamasjon
 • sende deg sms-varsler om leveringsstatus
 • kontakte deg ved eventuelle problemer med leveringen av dine varer
 • administrere din brukerkonto ved Medlemskap
 • gi fordeler og tilbud til deg som er Medlem
 • gi deg en personlig tilpasset opplevelse av våre tjenester via innsamling av informatsjonskapsler
 • oppfylle rettslige forpliktelser (f.eks. når det gjelder krav i bokføringsloven, produktansvar og produktsikkerhet)
 • markedsføre våre produkter
 • utvikle vår kunnskap om kunder og analysere din kundeadferd, noe som innebærer at det utføres en såkalt profilering. Vi gir deg tilbud som vi tror du kommer til å oppfatte som relevante basert på resultatet av denne analysen av din brukeratferd, og for ikke å forstyrre deg unødig, kunne tilby deg produkter som matcher dine ønsker og behov
 • gjennomføre og håndtere deltakelse i konkurranser og eventer
 • håndtere kundeservicesaker
 • evaluere, utvikle og forbedre bedriftens tjenester, produkter og systemer for kundekollektivet som helhet
 • forhindre misbruk av en tjeneste eller for å forhindre, forebygge og utrede kriminalitet mot bedriften
 • trygge arbeidsmiljøet for våre medarbeidere, f.eks. gjennom kameraovervåkning i butikker

Medlemskap

Ved å bli Medlem inngår du en avtale med oss. Det gir oss rett og plikt til å behandle dine personopplysninger slik det er beskrevet i medlemsvilkårene og i samsvar med denne integritetspolicyen. Når du er Medlem, kommer vi til å behandle dine personopplysninger for å kunne administrere ditt Medlemskap og oppfylle våre forpliktelser overfor deg som Medlem. Vi behandler også dine opplysninger for å:

 • sende deg kundetilpassede medlemstilbud (via e-post, sms eller adresserte utsendelser)
 • sende ut spørreundersøkelser for å få dine synspunkter på oss og våre tilbud
 • utføre markeds- og kundeanalyser samt utvikle vår kunnskap om kunder og analysere din kundeatferd, noe som innebærer at det utføres en såkalt profilering. Vi gir deg tilbud som vi tror du kommer til å oppfatte som relevante basert på resultatet av denne analysen av din brukeratferd, og for ikke å forstyrre deg unødig, kunne tilby deg produkter som matcher dine ønsker og behov
 • muliggjøre rettet markedsføring til deg basert på dine tidligere innkjøp

Lagring og overføring av personopplysninger

Personopplysninger overføres til våre samarbeidspartnere, i den hensikt å administrere og forenkle ditt kjøp, for å administrere ditt Medlemskap og hjelpe oss med markedsføringsutsendelser. Disse samarbeidspartnerne er f.eks. transportselskap, betalingspartner, e-postleverandør, sms-leverandør, webanalyseleverandør og trykkeri. Disse firmaene assisterer med personopplysninger, men det er fortsatt vi som er personopplysningsansvarlige. Vi sikrer at våre partnere håndterer personopplysninger i henhold til gjeldende lover og på en sikker måte ved å inngå avtale om håndtering av personopplysninger med dem.

Vi lagrer data på egne servere i Sverige eller på servere som eies av våre partnere. De opplysningene som vi samler inn fra deg, lagres innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), men kan også overføres og bearbeides i et land utenfor EØS. All overføring av dine personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

Vi kan komme til å overlevere dine personopplysninger til myndigheter som krever at vi gjør det.

Vi kan også komme til å dele dine personopplysninger for å tillate en fusjon, et oppkjøp eller et salg av alle, eller deler av våre aktiva.

Tidsperiode for behandling og lagring

Vi behandler bare personopplysninger så lenge det finnes et behov for å bevare dem for å oppfylle de formålene som opplysningene ble gitt eller samlet inn for. Samme personopplysning kan lagres på flere ulike steder for ulike formål.

Hvis du kontakter oss via e-post, lagres vår korrespondanse så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Personopplysninger som vi behandler for å kunne administrere kundeforhold, inklusive dine kjøp og din brukerkonto, eller for å oppfylle avtaler og rettslige forpliktelser overfor deg, f.eks. oppfylle garanti-, reklamasjons- eller angrerettsforpliktelser, behandles bare så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne administrere kundeforholdet og oppfylle vår avtale eller våre rettslige forpliktelser og løfter overfor deg.

Personopplysninger som vi behandler for bokføringsformål, bevares i henhold til gjeldende bokføringslovgivning.

Vi kommer til å behandle dine personopplysninger til markedsføringsformål i ett år etter at ditt kundeforhold med oss har opphørt. Hvis du er Medlem, lagrer vi dine personopplysninger så lenge du er medlem.

Dine personopplysninger kan komme til å bli lagret i lengre tid enn det som er angitt ovenfor dersom det behøves for å overholde rettslige krav eller myndighetsbeslutninger.

Beskyttelse av personopplysninger

Når du handler hos oss, kan du føle deg trygg og sikker. Vi treffer tiltak for å sikre at dine personopplysninger alltid er beskyttet hos oss og at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende personvernregler samt våre interne retningslinjer og rutiner.

Gjennom tekniske løsninger og avtaler med våre partnere og leverandører sikrer vi at disse håndterer dine personopplysninger på en sikker måte og at de etterlever lovgivning angående personopplysninger.

Betalings- og fakturainformasjon overføres via en kryptert tilkobling fra vår betalingspartner som administrerer betalingen.

Kameraovervåkning

Formålet med kameraovervåking er å forebygge og undersøke forbrytelser og ulykker, derfor overvåker vi visse av butikkene våre ved hjelp av elektronisk utstyr og kameraer. Det innebærer at hvis du besøker disse butikkene, kan du komme til å bli filmet av slikt utstyr. Det ligger i vår berettigede interesse å samle inn og bruke disse personopplysningene slik at vi kan tilby et sikrere og tryggere miljø for deg som besøkende og for våre ansatte samt beskytte vår eiendom. Tilgang til bilder er begrenset til autorisert personale. Vi har skilt der du blir informert om at området er kameraovervåket og vi har også nødvendige tillatelser for overvåkningen.

Dine rettigheter

Rett til tilgang (såkalt registerutdrag): Vi vil være åpne og transparente med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Hvis du vil vite mer om hvordan vi behandler nettopp din informasjon, kan du be om et registerutdrag av oss. Du har rett til å be om å få vite hvilke opplysninger som er registrert om deg. Hvis du vil ha slik informasjon, ber vi deg sende en skriftlig anmodning til oss. Hvis vi mottar en anmodning om registerutdrag, kommer vi til å forlange opplysninger for å sikre at informasjonen utleveres til rett person.

Rett til korrigering: Du kan be om at dine personopplysninger korrigeres hvis opplysningene er feilaktige eller ufullstendige. Hvis du er Medlem, kan du endre visse opplysninger direkte via Mine sider.

Rett til sletting: Under visse omstendigheter har du rett til å få dine personopplysninger slettet, f.eks. hvis:

 • opplysningene ikke lenger er nødvendige for de formålene som gjorde at de ble samlet inn eller behandlet
 • du har innvendinger mot behandling til direktemarkedsføringsformål

Dette gjelder imidlertid ikke hvis vi f.eks. er pliktige i henhold til loven å bevare opplysningene.

Rett til begrensning: Du har rett til å be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses.

Berettiget interesse/interesseavveining: Du har rett til å motsette deg behandling som er basert på en interesseavveining. Vi kan imidlertid fortsette å behandle dine opplysninger til tross for at du har motsatt deg behandlingen hvis vi er forpliktet til dette ifølge loven eller myndighetsanvisninger eller -beslutninger.

Direktemarkedsføring: Du har når som helst rett til å motsette deg at dine personopplysninger behandles for direktemarkedsføring. Retten omfatter også de analyser av personopplysninger (såkalt profilering) som utføres for direktemarkedsføringsformål. Med direktemarkedsføring menes alle typer av oppsøkende markedsføringstiltak (f.eks. via post, e-post og sms).

Du har mulighet til å velge hvilke kommunikasjonskanaler vi skal tilby for utsendelser og personlige tilbud, f.eks. kan du velge å få tilbud bare via e-post, men ikke sms. I så fall trenger du ikke å motsette deg selve personopplysningsbehandlingen, men bare endre innstillingene på Mine sider eller kontakte kundeservice.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få en kopi av de personopplysningene som angår deg i et strukturert format og i visse tilfeller få disse opplysningene overført til en annen personopplysningsansvarlig. Retten omfatter bare opplysninger som du selv har gitt til oss og som vi behandler med støtte av rettslig grunnlag, f.eks. en avtale med deg. En forutsetning for dataportabilitet er at overføringen er teknisk mulig.

Rett til å klage

Hvis du er misfornøyd med hvordan vi har behandlet dine personopplysninger, kan du kontakte oss på våre kontaktopplysninger nedenfor. Du har også rett til å klage på vår personopplysningsbehandling til:

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep.

0034 Oslo

postkasse@datatilsynet.no

60 dagers åpent kjøp
4-7 dagers leveringstid
Kjøp nå, betal senere med Klarna
Retur i butikk

Vi i Din Sko lar oss inspirere av dagens trender og tilbyr prisgunstige sko til et motebevisst publikum. Vi er overbevist om at de rette skoene kan forandre og løfte en hel look!

Medlem

Bli medlem og få nyheter, medlemspriser og inspirasjon!

Få 10 % på ditt første kjøp!
Følg oss i sosiale medier
Payments